Скрап

Скрап

Вече 20 години на пазара, фирмата се специализира в изкупуване, преработка и търговия на широка гама черни и цветни метали.

Издава удостоверения за ИУМПС за дерегистрация пред КАТ.

„Трансметал“ ЕООД притежава следните разрешителни за дейности с отпадъци с широк обхват кодове:

Регистрационен документ № 07-РД-171-02/28.07.2015г. – РИОСВ – Пазарджик

Разрешително № 07-ДО-300-01/18.06.2014 – РИОСВ-Пазарджик

Разрешително № 13-ДО-451-03/18.06.2014 – РИОСВ-Стара Загора

Разполага с четири площадки, намиращи се в градовете: Велинград, Септември, Пловдив и Чирпан.

“Трансметал” ЕООД разполага с необходимата специфична техника за демонтаж и транспортиране на метални отпадъци от място.