Скрап

Скрап

СКРАП – ИЗКУПУВАНЕ НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Вече 20 години на пазара, Трансметал ЕООД се специализира в изкупуване, преработка и търговия на широка гама черни и цветни метали на конкурентни цени!

Компанията изкупува автомобили за скрап и издава удостоверения за ИУМПС за дерегистрация пред КАТ.

Трансметал ЕООД притежава следните разрешителни за дейности с отпадъци с широк обхват кодове:

 • Регистрационен документ № 07-РД-171-02/28.07.2015г. – РИОСВ – Пазарджик
 • Разрешително № 07-ДО-300-01/18.06.2014 – РИОСВ-Пазарджик
 • Разрешително № 13-ДО-451-03/18.06.2014 – РИОСВ-Стара Загора

Компанията разполага с 4 площадки за изкупуване на метали:

 • гр. Велинград
 • гр. Септември
 • гр. Пловдив
 • гр. Чирпан

Трансметал ЕООД разполага с необходимата специфична техника за демонтаж и транспортиране на метални отпадъци от място.

 • Черни и Цветни метали

Изкупуване на всички видове отпадъци от черни и цветни метали, като винаги предлагаме най-високи и актуални цени. Съдействие при извозване на големи количества.

 • Излезли от употреба моторни превозни средства

Най-добрият начин да се отървете от непотребната кола е като я предадете за скрап при нас. Вие ще получите най-добрата ценова оферта и необходимите документи за дерегистрация на автомобила от КАТ.

 • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Ние събираме и изкупуваме стари монитори, телевизори, компютри, печки. В нашите бази ще получите пари в брой за своите непотребни уреди.

 • Негодни за употреба батерии и акумулатори

Негодните батерии и акумулатори са силно токсични и вредни за околната среда. За това предаването им в специализиран пункт е изключително важно. Върнете ги при нас и вземете веднага пари в брой!

Компанията се стреми да бъде надежден партньор при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране.  С разширяване на нашата дейност и с високите стандарти на работа, ние целим да  предложим на нашите клиенти добро обслужване, алтернативен метод за допълнителен приход, като в същото време ги направим съпричастни към опазването на околната среда. Вярваме, че стимулирайки рециклирането и връщането на отпадъци, ние помагаме за създаването на едно екологично отговорно общество.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ЦЕНА ИЛИ ПЕРСОНАЛНА ОФЕРТА!