За нас

Вече над 20 години на пазара Трансметал ЕООД се специализира в изкупуване, преработка и търговия на широка гама черни и цветни метали. Компанията изкупува автомобили за скрап и издава удостоверения за ИУМПС за дерегистрация пред КАТ.

Трансметал ЕООД притежава следните разрешителни за дейности с отпадъци с широк обхват кодове:

  • Регистрационен документ № 07-РД-171-02/28.07.2015г. – РИОСВ – Пазарджик
  • Разрешително № 07-ДО-300-01/18.06.2014 – РИОСВ-Пазарджик
  • Разрешително № 13-ДО-451-03/18.06.2014 – РИОСВ-Стара Загора

Трансметал ЕООД разполага с модернизиран бетонов възел с капацитет 60 куб/час. Трансметал ЕООД разполага със собствен бетонов възел което, заедно с осигурения транспорт, гарантира бързото обслужване и кратките срокове за доставка.

Производство на бетон и бетонови разтвори от всички видове класове:

  • С8/10
  • С30-37
  • Клас водонепропускливост
  • Клас мразоустойчивост

Трансметал ЕООД има издаден сертификат за съответствие 06-НУРВСПСРБ-103-5/30.10.2017 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Трансметал ЕООД разполага със собствен арматурен двор с капацитет 400 тона месечно. Компанията предлага на своите клиенти продажба на арматура, всички видове арматурни заготовки и арматурни мрежи по най-високи стандарни. Трансметал ЕООД разполага със специализирани товарни автомобили с кран, което ни позволява да Ви доставим готовата продукция до обекта, както и да бъде разтоварена на височина 22 метра.

Трансметал ЕООД е гъвкав и сигурен партньор, търсещ най-добрите решения за клиентите си, свързани с разрушаването и събарянето на сгради от всякакъв тип!

  • Събаряне на жилищни сгради
  • Събаряне на обществени сгради
  • Разрушаване на промишлени помещения

Трансметал ЕООД е с дългогодишен и богат опит в строителството. Имаме възможността да задоволим както най-високите изисквания, така и да спазим най-строгите условия на стандартите. През годините сме натрупали ценен опит, който предлагаме на нашите клиенти във всеки нов проект.

Разполагаме с машини и техническо оборудване от най-висок клас, отговарящи на всички изисквания на европейския пазар. Дружеството е регистрирано в КС и издава съответните актове, сертификати, декларации за съответствие за строителство според нормативните уредби в страната.

Нашите клиенти: