Разрушаване на сгради

Разрушаване на сгради

„Трансметал“ ЕООД е гъвкав и сигурен партньор, търсещ най-добрите решения за клиентите си, свързани с разрушаването и събарянето на сгради от всякакъв тип: жилищни, обществени, промишлени. Извършва демонтаж на съоръжения.

Фирмата използва собствена специализирана техника: 65-тонен верижен багер „Либхер” 954 със стрела 28 метра; верижен багер „Либхер” 900 – Литроник; верижен 24-тонен Либхер 924 верижен; багер ОИК RH 8/24 тона; верижен багер Волво SE 210/28; верижен багер „Катерпилар” 320 С, 21тонен 210 Хюндай LC 7 A, комбиниран багер Кейс – от 22 до 24-тона с разнообразен прикачен инвентар – хидравлична ножица, хидравличен чук и щипка за разрушаване, кофа за изравняване на терена, както и мобилна трошачка.

Цялата налична техника се отдава по наем.

Дружеството осигурява извозване на получените от разрушаването строителни отпадъци, депониране и преработката им със съответните разрешителни:Регистрационен документ № 07-РД-171-02/28.07.2015г. – РИОСВ – Пазарджик

Разрешително № 07-ДО-300-01/18.06.2014 – РИОСВ-Пазарджик

Разрешително № 13-ДО-451-03/18.06.2014 – РИОСВ-Стара Загора

Дружеството притежава голям брой тежкотоварни камиони. Някои от тях са самотоварещи се с кран, а други – мулти лифт контейнери за натоварване и извозване на скрап от място.