Арматура

Арматура

„Трансметал“ ЕООД разполага със собствен арматурен двор с капацитет 400 тона месечно. Предлага на своите клиенти всички видове арматурни заготовки и ел.заварени мрежи. Готовата продукция се изпълнява по конкретни заявки, а също така техническо лице разчита конструктивния план на дадения обект.

Със специален товарен автомобил оборудван с кран, арматурната заготовка се доставяна обекта и може да бъде разтоварена на височина 22м.