Бетон

Бетон

ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН

Трансметал ЕООД разполага с модернизиран бетонов възел с капацитет 60 куб/час

Компанията предлага на своите клиенти качествен бетон и бетонови разтвори на конкурентни цени, консултации и цялостни решения за строителството – чрез окомлектовани системи с всички необходими аксесоари за пълното завършване на вашия проект. Нашите консултанти ще направят количествените изчисления на проектите Ви, ще Ви консултират при избор на правилния продукт, ще ви дадат информация относно приложението и съвети при избора. Трансметал ЕООД разполага със собствен бетонов възел което, заедно с осигурения транспорт, гарантира бързото обслужване и кратките срокове за доставка.

Производство на бетон и бетонови разтвори от всички видове класове:

 • С8/10
 • С30-37
 • Клас водонепропускливост
 • Клас мразоустойчивост

Трансметал ЕООД има издаден сертификат за съответствие 06-НУРВСПСРБ-103-5/30.10.2017 за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Сертификатът удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване на съответствието и изискванията са приложени и изпълнени. Произвежданите бетонови разтвори съответстват на всички предписани изисквания.

Трансметал ЕООД осигурява транспорт и полагане на бетон и бетонови смеси със собствена техника:

 • 3 броя бетон помпи с дължина 36 метра
 • 2 броя комбинирани бетон помпи с дължина 24 метра
 • 8 броя 10 кубикови миксери

Гарантирано качество на бетоновите смеси!

Производствената листа включва от най-ниските до високоякостни класове бетон, сертифицирани по нормативната уредба и отговарящи на специфични проектантски изисквания – устойчивост на въздействие на околната среда, водоплътност, работа в агресивна среда, мразоустойчивост и др. В произвежданите от нас бетоннни смеси се влагат материали от производители с оценено съответствие.

Бетонов център Трансметал е специализиран в производството на различни видове бетон и замазки. Със своя повече от 20 годишен опит на територията на град Велинград фирмата е изградила авторитет и се ползва с доверие от своите клиенти. Като част от Трансметал ЕООД, бетоновият възел е звено от цялостно изграден затворен строителен процес:

 • Разрушаване на съществуващи сгради
 • Събиране и извозване на отпадъчни материали
 • Изкопи и заравняване
 • Арматура, арматурни мрежи, арматурни заготовки
 • Производство, транспорт и полагане на бетон
 • Строителство

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ЦЕНА ИЛИ ПЕРСОНАЛНА ОФЕРТА!