Бетон

Бетон

Фирмата притежава модернизиран възел с капацитет 60 куб/час. Има издаден сертификат за съответствие 06-НУРВСПСРБ-103-5/30.10.2017 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България.

Производството на бетон и бетонови разтвори обхваща всички видове класове: от С8/10 – С30/37, включително и клас по водонепропускливост и мразоустойчивост.

За тази дейност компанията осигурява транспортиране и полагане на бетоновите смеси със собствена техника: 2 броя бетон помпи с дължина 36м, 2 броя комбинирани бетон помпи 24 метра, осем броя 10 кубикови миксери.