Референции

Фирма Трансметал ЕООД е доказан лидер в областта на разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения. Наличие на голям брой специализирана техника и квалифициран персонал. Предсрочно и качествено изпълнение на възложената задача. Всички нормативни изисквания бяха спазени съобразно законовата уредба. Спазените срокове, добрата организация и качествено извършената дейност дава увереност, че фирма Трансметал ЕООД е надежден и коректен партньор, с който ще продължим сътрудничество. С основание препоръчваме фирма Трансметал ЕООД. Линк към референция - Стр. 1, Стр. 2
Жоро Димитров
МЕНИДЖЪР  - БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
March 24, 2017
Благодарение на добрата организация, дейностите бяха изпълнени с високо качество и в срок, в съответствие с нормативните изисквания, законовата уредба и изискванията на Възложителя. Линк към референция - Стр. 1, Стр. 2
Ангел Палев
УПРАВИТЕЛ  - ПЪТИЩА АД - ПАЗАРДЖИК
July 20, 2016
Спазените срокове, добрата организаця и качествено извършената дейсност, ни дава увереност, че фирма Трансметал ЕООД е надежден и коректен партньор, с който ще продължим сътрудничеството си и в бъдеще. С основание ще препоръчаме фирмата и на останалите потребители! Линк към референция - Стр.1, Стр. 2
Христо Петков
УПРАВИТЕЛ  - ОРЕСТ ООД
February 23, 2016
Трансметал ЕООД изпълни всички видове работи, съгласно искането на Възложителя. Благодарение на добрата организация и съгласуваност между специализираните звена, дейностите бяха изпълнени в срок при спазени нормативните изисквания и законовата уредба. Линк към референция - Стр. 1, Стр 2
Ангел Желязков
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  - БИОВЕТ АД
September 28, 2015
Екип от висококвалифицирани специалисти и работници, поддържайки постоянен контакт с Възложителя успя да създаде перфектна организация и дейностите бяха изпълнени с високо качество и в срок, в съответствие с нормативните изисквания, законовата уредба и изискванията на Възложителя. Линк към референция - Стр. 1, Стр. 2
Елена Иванова Кирякова
УПРАВИТЕЛ  - БУЛГАРЦВЕТ ЕООД
August 15, 2015
С настоящата препоръка удостоверяваме, че поръчката е изпълнена качествено и съгласно нормативните изисквания и препоръчваме Трансметал ЕООД като надежден и коректен партньор. Линк към референция - Стр.1, Стр. 2
Ангел Иванов
ДИРЕКТОР  - БИОВЕТ АД
July 17, 2014