Информация за полагане на бетон

Информация за полагане на бетон

Полагане на бетон върху земята или върху пясъчна възглавница трябва да се извършва по такъв начин, че да се даде възможност за осигуряване на бетонна структура с монолитни свойства на продукта, хомогенност на хоросана и висококачествена адхезия към армировъчната структура. Освен това технологията трябва да осигурява химическите и физическите характеристики, както и да гарантира пълното запълване на строителната маса на заградената конструкция.

Полагането и уплътняването на сместа трябва да се извърши ръчно или машинно по технология осигуряваща еднородността и монолитността на бетона в конструкцията. Сместа трябва да бъде положена не по-късно от 90 минути от часа на забъркване. Не се допуска добавяне на материали от потребителя. До набиране на необходимата якост трябва да бъдат полагани грижи към пресния бетон за предпазване от вредни въздействия.

Полагането на бетонната смес се случва на няколко етапа. Първият такъв в подготовката за бетониране. Първото, което трябва да се направи е да се почисти кофража добре и да се нанесе равномерен слой кофражно масло. Уплътнете основата и намокрете кофража точно преди изливането на бетона. Създайте организация за следене и предвиждане на климатичните условия и се съобразете с тях. Важно – поръчайте бетона навреме и уговорете класа, количеството и часа за доставка!

Вторият етап е самото изливане на бетона. Избягвайте разслояването на бетоновата смес, следствие от изливането от голяма височина (над метър и половина). Ако височината на падане е по-голяма от 1.5 м, използвайте улей или специални забавящи тръби и маркучи. Изливайте бетона на точното място, а не го местете и разпределяйте прекомерно с гребла или вибратор – това може да влоши качествата му, В стените бетонът трябва да се полага на пластове с дебелина, която е не повече от 50 см, час след като се вибрира и уплътни се излива и новият пласт. Задължително се уверете, че работната ви платформа може да издържи тежестта на бетонната смес и работниците.

Третият и последен етап е уплътняването на бетона. Не допускайте в бетоновата смес на строителния обект да се добавя вода, под какъвто и да е предлог или причина. Контролът на водното съдържание става само в бетоновия център след прецизни измервания на количеството вода, влажността на пясъка, инертния материал и другите съставки. Запомнете, че уплътняването на бетона трябва да става веднага след полагането. Използвайте вибратор за бетон с подходяща честота на трептене според консистенцията на бетона и диаметър според армировката, а времето за вибриране не трябва да бъде прекалено кратко и в никакъв случай прекалено дълго. Избягвайте контакта на вибратора за бетон с арматурата или кофража. Отливането на високи конструктивни елементи е на пластове, а при уплътняването на току-що излят бетонов слой вибраторът трябва да проникне в долния вече уплътнен слой, за да се постигне добро смесване. Проверете кофража и фугите – възможно е да се появят течове.

Не забравяйте и грижите за бетона след полагането му. За предотвратяване просъхването на повърхностния слой на бетона използвайте вещества за повърхностна обработка, които се нанасят на бетона чрез изпръскване или покрийте с паронепропускливо фолио, найлон, рогозки или други материи бетона като това трябва да стане след като повърхността достигне достатъчна здравина да издържи покритието.